Zonnepanelen nemen steeds verder toe in populariteit. Om ondernemers te stimuleren om te investeren in duurzaamheid, heeft de overheid een aantal subsidies en regelingen in het leven geroepen waar ondernemers gebruik van kunnen maken.

DE STIMULERINGSREGELINGEN

DE STIMULERINGSREGELINGEN

EIA

Investeringen in duurzame, energiezuinige of CO2-reducerende technologieën,

vallen onder de Energie-investeringsaftrek (EIA). De EIA geldt voor duidelijk omschreven

investeringen én voor maatwerkinvesteringen die een forse energiebesparing opleveren.

Het is een fiscale regeling en geldt uitsluitend voor kleinverbruikers (hoofdaansluiting 3x80 Ampère of kleiner).

KIA

De Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een aftrekpost voor ondernemers die

investeren in bedrijfsmiddelen. De bedrijfsmiddelen waarin u investeert,

moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek.

SDE++

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) stimuleert

o.a. de productie van duurzame energie en richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen.
SDE++ subsidie is beschikbaar voor ondernemers met

een grootverbruikersaansluiting (hoofdaansluiting groter dan 3x80 Ampère).

DEZE KLANTEN GINGEN U VOOR

HEIBLOEM

NEER

SCHIJNDEL